ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ก.แรงงาน’ ร่วมประชุม 'คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/62'

วันที่: 
29 ตุลาคม 2019
          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามและรายงานผลการขับเเคลื่อนนโยบายที่สำคัญที่บรรจุในระเบียบวาระแห่งชาติ จากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 ตุลาคม 2562