ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ผู้ช่วยปลัดแรงงาน' ร่วมเปิดงาน “STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน”

วันที่: 
30 ตุลาคม 2019

          วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงาน “STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

          โดยงานดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ได้จัดงาน“STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน” ขึ้นเพื่อนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการการคิดแบบ STAR STEMS พลเมืองดี มีวินัยรักภูมิใจในชาติ ที่ดำเนินการนำร่องในหน่วยงานภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ภายในงานได้มีเวทีเสวนาวิชาการ และพิธีประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่เข้าร่วมในโครงการ

 

 

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ – ข่าว

29 ตุลาคม 2562