ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ.ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ชลบุรี

วันที่: 
31 ตุลาคม 2019

          วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังข้อมูลรายงานของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ๑ 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

30 ตุลาคม 2562