ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลขานุการ รมว.รง.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน โคราช

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านแรงงานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์