ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ โคราช

วันที่: 
04 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๐ น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์