ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน หารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2019

           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ปฎิบัติราชการ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส หารือข้อราชการกับนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลไทยและภาคีอาเซียนต่อการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้ให้นางเอเวอลีน พริทชอทท์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม สหภาพยุโรป พบเพื่อแนะนำตัวและร่วมหารือเกี่ยวกับการวางแผนจัดการประชุมระดับสูง Thailand-EU Labour Dialogue ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้กระทรวงแรงงานไทยจะเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

+++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์