ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“หม่อมเต่า” ให้สัมภาษณ์ประเด็น แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประเด็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ภายใต้นโยบาย Workforce transformation ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว/

7 พฤศจิกายน 2562