ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”

               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ทั้งนี้ นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

****************************************************