ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020 และการประกวดการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม