ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม หน่วยงานรัฐ และเอกชนเข้าร่วมจำนวน 350 คน