ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ลพบุรีจัดเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปี 2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 : 11.00 น. นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และการส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง รวม 130 คน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2562 ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านการบริการประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง รวม 16 ราย และเยี่ยมชมผลงานของอาสาสมัครแรงงานที่เสนอ ขอรับงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานอิสระที่ประสบความเดือดร้อน ด้านอาชีพทั้งกระเป๋า/ถุงผ้า/ถุงหุ้มแก้วน้ำถักด้วยโครเชท์, ตะกร้าจากปอ-ป่าน, ตะกร้าจากหวายเทียม, กระเป๋า/ตะกร้าจากเส้นพลาสติก, ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าทอพื้นเมือง และการจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น