ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

วันที่: 
19 ธันวาคม 2017
สถานที่: 
ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
จังหวัด: 

ตราด

เบอร์โทรศัพท์: 
039-510326

  Smart Job Center