ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018

วันที่: 
13 กุมภาพันธ์ 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
02 617 6567

 นัดพบแรงงาน