ขอเชิญร่วมงาน...นัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่: 
08 มีนาคม 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
จังหวัด: 

นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์: 
075-348003 / 075-347329