ขอเชิญร่วมงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
19 เมษายน 2018
สถานที่: 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัด: 

จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์: 
053-112744-6
  • วันที่เริ่มจัดงาน : 11/05/2561 08:00 ถึง : 12/05/2561 16:00
  • ชื่องาน : CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018
  • สถานที่จัด : โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • หน่วยงานที่จัด : สจจ.เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-112744-6
  • จังหวัดที่จัด : เชียงใหม่

  • ที่มา : http://smartjob.doe.go.th