ขอเชิญนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง จังหวัดระนอง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันที่: 
25 พฤษภาคม 2018
สถานที่: 
ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
จังหวัด: 

จังหวัดระนอง

เบอร์โทรศัพท์: 
077-862026-8

 

  • วันที่เริ่มจัดงาน   : 25/05/2561 เวลา 09:00 น. ถึง : 25/05/2561 เวลา 15:00 น.
  • ชื่องาน   : วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ"
  • สถานที่จัด   : ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
  • หน่วยงานที่จัด   : สจจ.ระนอง
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   : 077-862026-8
  • จังหวัดที่จัด   : ระนอง
  • หมายเหตุ   : รับสมัครงานกับนายจ้างกว่า 10 บริษัท ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพ จัดจำหน่ายสินค้าของคนพิการและผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพและทดลองปฏิบัติ
  • ที่มา   :  http://smartjob.doe.go.th