ขอเชิญนัดพบแรงงาน "CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 และ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น.

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2018 - 22 พฤษภาคม 2018
สถานที่: 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด: 

จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์: 
053-112744-6
  • วันที่เริ่มจัดงาน   :  21/05/2561 08:00 ถึง : 22/05/2561 16:00
  • ชื่องาน   : CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018
  • สถานที่จัด   : โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • หน่วยงานที่จัด   : สจจ.เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   : 053-112744-6
  • จังหวัดที่จัด   : เชียงใหม่
  • หมายเหตุ   : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว พร้อมตำแหน่งงานว่างรองรับ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดมากกว่า 2,000 อัตรา นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน “CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018” ในวันจันทร์ที่ 21 และ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซด์ jobit2.doe.go.th/chiangmai ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที 22 พฤษภาคม 2561
  • ที่มา  :  http://smartjob.doe.go.th/