หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงาน Japan Job Fair 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018 - 09 มิถุนายน 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
0 2250-0070 /http://www.jcc.or.th/jobfair/