ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561

วันที่: 
19 มิถุนายน 2018 - 20 มิถุนายน 2018
สถานที่: 
ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ
จังหวัด: 

สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
โทร 0 7735 5422-3 ต่อ 12 โทรสาร 0 7735 5426