ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

วันที่: 
20 มิถุนายน 2018 - 21 มิถุนายน 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด: 

จังหวัดนนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
02-580-7796
  • วันที่เริ่มจัดงาน : 20/06/2561 11:00 ถึง : 21/06/2561 17:00
  • ชื่องาน : "วันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
  • สถานที่จัด : ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • หน่วยงานที่จัด : สจจ.นนทบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-580-7796
  • จังหวัดที่จัด : นนทบุรี
  • หมายเหตุ : กิจกรรมในงาน รับสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง จำนวน 100 กว่าบริษัท / การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ จำนวน 20 อาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
  • ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/