ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. วันที่ 25 มิถุนายน 2561

วันที่: 
25 มิถุนายน 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง
จังหวัด: 

กทม.

เบอร์โทรศัพท์: 
0 2248 2891 - 5
  • วันที่เริ่มจัดงาน : 25/06/2561 08:30 ถึง : 25/06/2561 16:30
  • ชื่องาน : นัดพบแรงงาน
  • สถานที่จัด : ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400 รถประจำทางที่ผ่าน ดินแดง 12 13 36 36(ก) 545 73 73(ก) 157 163 168 ปอ. 171 172 514 529 วิภาวดี 24 69 92 187 ปอ. 24 69 92 187 538 555
  • หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2248 2891 - 5
  • จังหวัดที่จัด : กรุงเทพมหานคร
  • หมายเหตุ : กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงาน/สัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำมากมาย การลงทะเบียนสมัครไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ/ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และการสาธิตอาชีพ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
    *** หมายเหตุ นายจ้าง/ สถานประกอบการสนใจเข้าร่วมงานติดต่อ 0 2248 2891 - 5 ต่อ 22 - 23 หรือส่งสำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง และตำแหน่งงานว่างพร้อมรายละเอียดไปยัง e-mail smartjobdoe1@gmail.com
  • ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/