ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สจจ.สุพรรณบุรี

วันที่: 
07 สิงหาคม 2018
สถานที่: 
ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
จังหวัด: 

สจจ.สุพรรณบุรี

  • วันที่เริ่มจัดงาน: 07/08/2561 - 07/08/2561
  • ชื่องาน: นัดพบแรงงาน
  • สถานที่จัด: บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์
  • หน่วยงานที่จัด: สจจ.สุพรรณบุรี
  • จังหวัดที่จัด: สุพรรณบุรี
  • ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/