วันที่ 11 กันยายน 2561 ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" เพื่อรองรับความต้องการกำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สจจ.ฉะเชิงเทรา

วันที่: 
11 กันยายน 2018
สถานที่: 
หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
จังหวัด: 

ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์: 
038-514842, 0882021265

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/