ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เชิญร่วมงาน " EEC's Rayong Job Fair " ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่: 
21 กันยายน 2018 - 22 กันยายน 2018
สถานที่: 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง
จังหวัด: 

ระยอง

เบอร์โทรศัพท์: 
038-694023-26 ต่อ 102-107

 

ที่มาhttp://smartjob.doe.go.th/