วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน แม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่: 
04 ตุลาคม 2018 - 06 ตุลาคม 2018
สถานที่: 
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัด: 

แม่ฮ่องสอน

เบอร์โทรศัพท์: 
053-611972

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/