วันที่ 28 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 เชิญร่วมลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่: 
28 กันยายน 2018 - 31 ตุลาคม 2018
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จังหวัด: 

กาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
034564315

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/