วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ชั้น4

วันที่: 
21 พฤศจิกายน 2018
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ชั้น4
จังหวัด: 

ร้อยเอ็ด

เบอร์โทรศัพท์: 
0436241667

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/