วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

วันที่: 
04 ธันวาคม 2018
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
จังหวัด: 

พัทลุง

เบอร์โทรศัพท์: 
074-614141

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/