วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/