ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

วันที่: 
19 ธันวาคม 2018
สถานที่: 
ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
จังหวัด: 

ตราด

เบอร์โทรศัพท์: 
039510326

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/