ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน และนัดพบพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา Part time ณ ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น

วันที่: 
21 ธันวาคม 2018
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น
จังหวัด: 

ขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์: 
043-330197-9

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/