ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Smart Job Smart Life ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 
26 ธันวาคม 2018
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด: 

กาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์: 
043813228-9