ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 15 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันที่: 
15 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
จังหวัด: 

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
025674107

 ตลาดนัดแรงงาน

 ที่มาข้อมูล http://smartjob.doe.go.th/