ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 15 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่: 
15 มกราคม 2019
สถานที่: 
ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัด: 

อ่างทอง

เบอร์โทรศัพท์: 
035-613038-9

 

 ที่มาข้อมูล http://smartjob.doe.go.th/