ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 16 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี สจจ.จันทบุรี

วันที่: 
16 มกราคม 2019
สถานที่: 
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี สจจ.จันทบุรี
จังหวัด: 

จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
039-323840

 

 ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/