วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงาน Super Hi-Tech JOB FAIR 2019 บริเวณลานชั้น 1อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่: 
17 มกราคม 2019 - 18 มกราคม 2019
สถานที่: 
บริเวณลานชั้น 1อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
025552000 ต่อ 8113

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/