ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัด: 

ราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
032-322261-2

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/