ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี
จังหวัด: 

สระบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
036-351806-8

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/