ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 19 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย(ชั้น 2) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่: 
19 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย(ชั้น 2)
จังหวัด: 

สมุทรสาคร

เบอร์โทรศัพท์: 
034-836223-25

 19 มกราคม 2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/