ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง
จังหวัด: 

บุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์: 
044666538 ต่อ 102

 24มกราคม 2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/