ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

วันที่: 
30 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด: 

สุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์: 
044-153021-2

 30มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/