วันที่ 15 กุมภาพนธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงาน Songkhla Job Fair 2019 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่: 
15 กุมภาพันธ์ 2019 - 16 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด: 

สงขลา

เบอร์โทรศัพท์: 
074314845

 15กุมภาพันธ์2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/