ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

วันที่: 
06 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ม.1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
จังหวัด: 

ลพบุรี

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/