วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตึกอาหรับศึกษา

วันที่: 
07 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตึกอาหรับศึกษา
จังหวัด: 

นราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์: 
073-532096,073-532098

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/