ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

วันที่: 
20 กุมภาพันธ์ 2019 - 21 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/