ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ'62 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2019 - 22 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด: 

ปทุมธานี

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/