ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซีระนอง หมู่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันที่: 
19 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างบิ๊กซีระนอง หมู่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง
จังหวัด: 

ระนอง

เบอร์โทรศัพท์: 
077-862026-8

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/