ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงาน JOBFAIR 2019 @บึงกาฬ ณ เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ

วันที่: 
05 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ
จังหวัด: 

บึงกาฬ

เบอร์โทรศัพท์: 
042-490854

 บึงกาฬ

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/