ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

วันที่: 
07 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จังหวัด: 

สมุทรสงคราม

เบอร์โทรศัพท์: 
034-714342 ต่อ 106

 สมุทรสงคราม

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/