ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ "Smart Job Fair @ Rayong" ณ ศูนย์การค้า IT สตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่: 
15 มีนาคม 2019 - 16 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้า IT สตาร์ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด: 

ระยอง

เบอร์โทรศัพท์: 
038694026

 ระยอง

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/