ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ณ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่: 
22 มีนาคม 2019 - 23 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1
จังหวัด: 

ฉะเชิงเทรา

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/